Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYI. ZNACZENIE WODY DLA CZŁOWIEKA

1. Dlaczego woda pitna jest taka ważna?
2. Dlaczego w ostatnich latach mówi się tak dużo o szkodliwości wód pitnych?
3. Dlaczego większość chorób kojarzy się dzisiaj ze złą jakością wody pitnej?
4. Jakie choroby są najczęściej wywoływane chemią pochodzącą z pożywienia i z wody?

II. ŹRÓDŁA WODY PITNEJ W POLSCE.

1. Dlaczego w Polsce mamy tak ogromny problem z jakością wody do picia?
2. Dlaczego wody studzienne są w większości przypadków niezdatne do picia?
3. Dlaczego wody mineralne i źródlane są dzisiaj takie same jak wody z kranu?
4. Dlaczego konsumenci nie są informowani o faktycznym stanie rzeczy?

III. OCZYSZCZANIE WODY W ZAKŁADACH WODOCIĄ-GOWYCH.

1. Dlaczego zakłady wodociągowe nie mogą produkować czystej , zdrowej i bezpiecznej wody do picia?
2. Dlaczego nasze wody powierzchniowe są bezprawnie przeznaczane do produkcji wody pitnej?
3. Jakie są uboczne skutki chlorowania wody?
4. Dlaczego nie wolno oceniać dzisiaj wody pitnej na podstawie jej wyglądu i smaku?
5. Dlaczego w bogatych krajach coraz częściej czyści się wodę pitną w domu?

IV. WODY MINERALNE I ŹRÓDLANE.

1. Co to są wody mineralne?
2. Jakie były wody mineralne kiedyś, a jakie są dzisiaj?
3. Dlaczego nie ma już czystych wód mineralnych i już nigdy nie będzie?
4. Dlaczego tylko mineralizowana woda osmotyczna jest obecnie jedynym źródłem czystej, zdrowej i bezpiecznej wody mineralnej?

V. DOMOWE METODY OCZYSZCZANIA WODY PITNEJ.

A. NIESKUTECZNE

1. Dlaczego gotowanie wody nie jest dobrą metodą na jej oczyszczanie?
2. Dlaczego filtry mechaniczne nie poprawiają jakości zdrowotnej wody, a tylko ją pogarszają?
3. Dlaczego filtry węglowe nie nadają się do oczyszczania wody pitnej?
4. Dlaczego odżelaziacze i zmiękczacze nie są filtrami do wody pitnej?
5. Dlaczego magnetyzery nie są filtrami?

B. SKUTECZNE

6. Dlaczego tylko filtry osmotyczne są jedynym skutecznym sposobem na oczyszczanie wody pitnej?

VI. NOWOCZESNE URZĄDZENIA OSMOTYCZNE - JEDYNY RATUNEK W DZIEDZINIE OCZYSZCZANIA WODY PITNEJ.

1. Jak doszło do powstania membran osmotycznych do oczyszczania wody pitnej?
2. Gdzie są produkowane membrany osmotyczne?
3. Jak działa domowa membrana osmotyczna?
4. Gdzie urządzenia osmotyczne są najbardziej popularne?
5. Gdzie używa się najczęściej czystej wody?
6. Czy domowe urządzenia osmotyczne pozbawiają wodę z minerałów?
7. O co należy dbać w urządzeniu osmotycznym?
8. Jaki jest koszt eksploatacji domowych urządzeń osmotycznych i wynikająca z niego cena produkowanej wody?
9. Jakie są straty technologiczne wody przy produkcji wody osmotycznej?
10. Jak działają służby techniczne do opieki nad urządzeniami osmotycznymi?